Toate documentele din Biblioteca RegieLive - pagina 24 din 5987

Proiect didactic desen

Data : 14.12.2020 Grupa: mijlocie Grădinița cu Program Prelungit Nr.12 Tema anuală: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? Subtema: ,,Eu si familia mea” Domeniul de activitate: Estetic și creativ Categoria de activitate: Educație artistico- plastică Tema activitatii: Familia mea Forma de realizare: Desen... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Preview

Matematică specială

Permutari: fiecare mulțime ordonată care se formează cu cele n elemente ale mulțimii A se numește permutare de nelemente. Numarul permutarilor este: P_n=n!,n∈ N^* P_n=1*2*3* ..*n=n! Aranjamente: Fiecare submulțime ordonată care se formează cu k elemente din cele n elemente ale mulțimii A se numește aranjament... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Reforma sistemului de ocrotire a sănătății și impactul acesteia

Introducere Conform Dicționarului explicativ al limbii române (DEX), ocrotirea sănătații reprezintă un ,,complex de măsuri stabilite de stat pentru prevenirea bolilor, întărirea și refacerea sănătății, prelungirea vieții și a capacității de muncă a oamenilor”. Articolul 34 din Constituția României prevede : -... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Inovația financiară și managementul riscului

Capitolul 1 - Inovația financiară 1.1. Introducere Inovația financiară poate fi definită ca introducerea de noi instrumente financiare pe piață sau producția de instrumente financiare existente în moduri noi. Inovațiile financiare constituie noi produse financiare care duc la creșterea cererii de titluri de... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Definirea și cadrul profesional al auditului intern

Introducere Prin performanța sa aprofundată, auditul poate fi o pârghie importantă pentru a asigura profesionalismul în management și pentru a elimina amatorismul. Acționari, investitori și structuri guvernamentale, dar și societăți civile care sunt beneficiari de bunuri și servicii publice, mass-media, cetățeni... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Trăsăturile caracteristice ale dreptului administrativ

1. Dreptul Administrativ 1.1.Dfiniție O ramură a dreptului public care reglementează concret sau cu valoare de principiu relațiile sociale din sfera administraței pubice, precum și pe cele de natură conflictuală dintre autoritățile publice sau structurile private, învestite cu autoritate publică, pe de o parte... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiect didactic - De la orizontul local la regiune și țară

DATA: 16. 12. 2021 PROPUNĂTOR: clasa a - XII - a B CLASA: a - IV - a B ÎNVĂȚĂTOR: Băisan Paula DISCIPLINĂ DE ÎNVĂȚARE: Geografie SUBIECTUL LECȚIEI: „De la orizontul local la regiune și țară” TIPUL LECȚIEI: predare-învățare DURATĂ: 50 de minute OBIECTIVUL FUNDAMENTAL: aplicarea unor elemente și cunoștințe... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Proiect didactic recapitularea unității de învățare - Călător în țara poveștilor

1. DATA: 21. 10. 2021 2. PROPUNĂTOR/CLASA: Clasa a XII-a B 3. CLASĂ / ÎNVĂȚĂTOR: a II-a / Smerea Dana 4. ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 5. DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Comunicare în limba română 6. SUBIECTUL LECȚIEI: Recapitularea unității de învățare ,, CĂLĂTOR ÎN ȚARA POVEȘTILOR” 7. TIPUL ACTIVITĂȚII :... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Proiect didactic - Aflarea numărului necunoscut

1. DATA: 18. 11. 2021 2. PROPUNĂTOR/CLASA: Clasa a XII-a B 3. CLASĂ / ÎNVĂȚĂTOR: a II-a / Smerea Dana 4. DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Matematică și explorarea mediului 5. SUBIECTUL LECȚIEI: Aflarea numărului necunoscut 6. TIPUL ACTIVITĂȚII: predare - învățare 7. DURATA: 50 de minute 8. OBIECTIV FUNDAMENTAL:... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Facultățile gândirii

Unul dintre obiectivele cele mai importante, din studiul psiholingvisticii, îl constituie facultățile gândirii. Dar ca să vorbim de facultățile gândirii hai să vedem, ce este gândirea? Gândirea este procesul psihic de reflectare mijlocită și generalizat-abstractă - sub forma noțiunilor, judecăților și... citește mai departe

9 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Introducere în filozofia minții - dualismul cartezian

Acest referat tratează tema dualismului cartezian, care constă în faptul că omul este alcătuit din substanța gânditoare, res cogitans, sufletul și substanța materială, caracterizată de extensiune, corpul, res extensa. Deși sunt substanțe independente, separate, ele coexistă într-o unitate și anume individul, al... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Franța în Uniunea Europeană

Franța și Activitatea în Uniunea Europeană Franța este una dintre cele mai influente și active țări din Uniunea Europeană (UE), jucând un rol esențial în dezvoltarea și promovarea politicilor și inițiativelor la nivel european. Franța este una dintre cele șase țări fondatoare ale Uniunii Europene (UE), jucând un... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Investițiile factor de creștere economică

Ce sunt investitiile Investitiile reprezinta suportul material al dezvoltarii economice, situandu-se la baza diversificarii si cresterii calitative a tuturor factorilor de productie. Existenta si dezvoltarea firmelor este de neimaginat in lipsa investitiilor. In sens larg investitia este etichetata ca o activitate... citește mai departe

14 pagini 5 puncte Extras Bibliografie

E-commerce, cercetare, dezvoltare, inovare în TIC

Introducere Comerțul electronic (e-commerce) a devenit o componentă esențială a economiei digitale, oferind oportunități ample pentru companii și consumatori deopotrivă. Pentru a rămâne competitive și a satisface cerințele în evoluție ale pieței, companiile trebuie să se angajeze în cercetare, dezvoltare și inovare... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Extras Preview

Concurența imperfectă și formele ei

INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei. În lumea contemporană, producătorul este în continuă căutare de soluții de creștere a eficienței, de îmbunătățire a calității, de sporire a gradului de satisfacție a consumatorilor. Asemenea cerințe pot fi îndeplinite printr-o bună funcționare a sistemului de prețuri,... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Comunicarea nonverbală în relațiile interpersonale

INTRODUCERE Actualitatea temei. Oamenii sunt concepuți ca ființe sociabile. Interacționăm unii cu alții și, zi de zi, întâlnim situații în care avem nevoie de sprijinul altor persoane pentru a depăși problemele apărute. Comunicarea este un mod fundamental de interacțiune psiho-socială a indivizilor, din care cea... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Forma de organizare a sistemului bancar din România

Introducere Într-o economie de piață sistemul bancar îndeplinește funcția de atragere și concentrare a economiilor societății și de canalizare a acestora printr-un proces obiectiv și imparțial de alocare a creditului către acele eficiente investiții. Băncile asigură și facilitează efectuarea plăților oferă... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Banca Inter-Americană de Dezvoltare (BID) - obiective, resurse și politici de credit

Introducere Prin prisma acelor relații internaționale de natură politică, economică, financiară, socială și culturală a condus la cercetarea și descoperirea unor tehnici de repartizare a relațiilor economice internaționale. În așa mod, s-a escaladat de la acea conlucrare bilaterală la a cea multilaterală, preluând... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Așezarea și perceperea taxei pe valoare adăugată

Capitolul 1. Așezarea taxei pe valoarea adăugată Taxa pe valoarea adăugată reprezintă un impozit indirect datorat la bugetul statului și care este colectat conform prevederilor prezentului titlu1. 1.1. Cadrul juridic și elementele tehnice utilizate în așezarea taxei pe valoarea adăugată TVA este un impozit... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Controlul bancar în procesul de creditare

Introducere Societăţile bancare au ca principal obiect de activitate acordarea de credite agenţilor economici organizaţi avand la bază principiul prudenţei bancare, ca principiu fundamental de politică bancară. Controlul bancar se manifestă în toate fazele procesului de creditare şi anume: programarea... citește mai departe

48 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Admiterea în magistratură

Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor Admiterea în magistratură este un proces complex, care urmărește selectarea celor mai competenți și pregătiți candidați pentru a ocupa funcții de judecător sau procuror. Acest proces este esențial pentru asigurarea calității... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Disparități privind geografia educației în județul Suceava

Introducere Lucrarea de față prezintă sinteza unor investigații privind educația și formarea tinerilor din județul Suceava, pe baza analizei distribuției unităților școlare, a populației școlare, a traiectoriei absolvenților, a infrastructurii învățământului de stat și privat, a personalului didactic calificat și... citește mai departe

55 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Societatea cu Răspundere Limitată

1. Introducere Societatea cu răspundere limitată a fost creată pentru a oferi un cadru juridic cât mai adecvat simbiozei dintre muncă și capital mic sau mijlociu, de a răspunge exigențelor exploatării întreprinderilor mici și mijlocii (IMM). Echilibrarea ponderii elementului personal și cu a celui patrimonial a... citește mai departe

15 pagini 5 puncte Extras Preview

Drept Constituțional

TITLUL I TEORIA GENERALĂ A STATULUI 1. CONCEPTUL DE STAT Noțiunea de Stat s-a format din verbul latin “statuo”, care înseamnă “a pune, a așeza, a întemeia”. Sintagma “status civitas” exprima în Imperiul Roman modul de guvernare a Cetății. Cuvântului “status”, romanii i-au adăugat și expresia “res publica”( lucru... citește mai departe

76 pagini Gratis Extras Preview

Cauza 265 pe 95 - Comisia C.E. și Republica Franceză - scurtă analiză

1. Tipul acțiunii - acțiune în constatare - constatarea încălcării obligațiilor impuse de art.30 coroborat cu art.5 din Tratatul CE 2. Situația de fapt Comisia Comunităților Europene introduce o acțiune în constatare a încălcărilor dispozițiilor art.30 din Tratatul CE coroborat cu art.5 din tratatul menționat... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Preview