Toate licențele din Biblioteca RegieLive - pagina 2 din 219

Teorii despre etica și deontologia contemporană

INTRODUCERE Petrecând trei ani printr-o mulțime de informații juridice legate de toate acțiuniile și inacțiunile ființei umane și văzând că omul este pus în centrul universului, fiind considerat „ măsura tuturor lucrurilor „ așa cum afirma Protagoras, filosoful grec din Abdera, am considerat că e momentul să... citește mai departe

93 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur

INTRODUCERE Schimbarea situației politico-militare din Europa și din întreaga lume deschide noi posibilități pentru eforutri comune în domeniul securității militare. Fiind conștienți de faptul că reglementarea pe cale pașnică a diferendelor este un corolar esențial al obligației statelor de a se abține de la... citește mai departe

90 pagini 13 puncte Extras Bibliografie Preview

Auditul de securitate al utilizatorului

INTRODUCERE Spațiul online, caracterizat printr-o lipsă a frontierelor și o dinamică accentuată, generează atât beneficii, cât și o serie de amenințări dificil de identificat și contracarat. Utilizarea Internetului în domenii vitale (sănătate sau militar), precum și în scopuri comerciale (sisteme bancare sau comerț... citește mai departe

51 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Atribuțiile Președintelui României

INTRODUCERE Pentru a argumenta motivul pentru care am ales să abordez această lucrare, consider că cel mai potrivit ar fi să citez din Vasile Văcaru, care a sintetizat de o manieră unică mecanismul instituțional al președintelui României astfel: „Prin modul său de alegere, Președintele reprezintă punctul de... citește mai departe

40 pagini 11 puncte Extras Bibliografie Preview

Sisteme bancare contemporane - Tendințe și perspective la nivelul UE-27

INTRODUCERE Crizele financiar-bancare reprezintă una dintre cele mai complexe provocări cu care se confruntă economia globală în era globalizării. Impactul acestor crize asupra activității economice reale este semnificativ și poate genera consecințe majore asupra bunăstării societății. În contextul actual, criza... citește mai departe

49 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistemul asigurărilor de șomaj

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să prezinte modificările și completarea legii nr. 6/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. După cum știm, în orice societate democratică dreptul la muncă și alegerea liberă a profesiei sunt drepturi fundamentale ale omului,... citește mai departe

78 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Poluarea atmosferei

INTRODUCERE Problema raportului dintre om și mediul ambiant a apărut o dată cu cele dintâi colectivități omenești, deoarece omul cu inteligența și spiritul creator care îl definesc nu s-a mulțumit cu natura așa cum era ea, ci a pornit cu curaj și tenacitate la opera de transformare a ei potrivit nevoilor sale.... citește mai departe

76 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Conflictele de muncă - privire specială asupra grevei

CUVÂNT ÎNAINTE ______________________________ Conflictele de muncă au fost considerate dintotdeauna o problemă extrem de delicată, iar majoritatea țărilor o abordează cu o deosebită responsabilitate. Peste tot în lume, starea conflictuală generală care declanșează greve, se naște din confruntarea a doi „actori“... citește mai departe

107 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Disparități privind geografia educației în județul Suceava

Introducere Lucrarea de față prezintă sinteza unor investigații privind educația și formarea tinerilor din județul Suceava, pe baza analizei distribuției unităților școlare, a populației școlare, a traiectoriei absolvenților, a infrastructurii învățământului de stat și privat, a personalului didactic calificat și... citește mai departe

55 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Factoringul - tehnică modernă de finanțare a comerțului exterior

INTRODUCERE În această lucrare se evidențiază acest rol important din operațiunile de factoring în paralel și în concordanță cu alte operațiuni de finanțare din aceeași categorie, deci similare cu factoringul. Lucrarea se ocupă cu prezentarea unor metode moderne care și-au dovedit eficiența în finanțarea agenților... citește mai departe

37 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Aspecte privind tehnica în fotbal și optimizarea tehnicii la copiii de 12-14 ani

REZUMAT Fotbalul este mereu prezent în joaca copiilor, este o parte integrantă dintr-un ansamblu de activități adecvate în folosirea timpului liber, este un important mijloc de păstrare a sănătății, de valorificare a unor aptitudini sportive. Ca orice sport de echipă mijlocește stabilirea unor solide relații de... citește mai departe

42 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Economia subterană și corupția - Analiză comparativă

Introducere Scop, obiective, metodologie și ipoteze de cercetare În contextul actual, caracterizat de o complexitate a activităților economice și politice, corupția a devenit un obstacol major în calea dezvoltării economice, prin deturnarea unor resurse, prin subminarea unor bugete și reducerea unor fonduri... citește mai departe

57 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Riscurile în procesul creditării. căi de prevenire și acoperire a acestora

INTRODUCERE Motivația mea pentru a alege tema de licență privind riscurile în procesul de creditare și căi de prevenire și acoperire a acestora a fost alimentată de interesul meu pentru domeniul financiar-bancar și de dorința de a cunoaște mai bine mecanismele și provocările implicate în acordarea de credit. Am... citește mai departe

42 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitatea și fiscalitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor firmei

Introducere Lucrarea de licență prezintă analizarea detaliată a operațiunilor economico-financiare din cadrul unei societăți, ce influențează modificări ale patrimoniului prin intermediul proceselor economice. În cadrul acestei lucrări voi avea în vedere organizarea contabilității chetuielilor și a veniturilor și... citește mai departe

88 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Procesul de marketing digital în cadrul companiei SC Octalex SRL

Introducere Tâmplăriile pentru case pasive sunt acum la mare căutare datorită eficienței termice pe care o oferă dar și pentru aspectul lor modern. O mare parte din timp este petrecut acasă și fără îndoială ne dorim mai mult confort, atât pentru noi cât și pentru familia noastră. De aceea, am ales să aprofundez... citește mai departe

87 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza pieței serviciilor de sănătate

INTRODUCERE În ultimii ani, serviciile au jucat un rol extrem de important în dezvoltarea economiei și a societății, aducând o contribuție covârșitoare la realizarea produsului intern brut și a ocupării forței de muncă, toate acestea conducând la dezvoltarea economică. Diversificarea și dezvoltarea serviciilor a... citește mai departe

25 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Reducțiunea liberalităților

INTRODUCERE Tema acestei lucrări este constituită de reducțiunea liberalităților excesive așa cum sunt reglementate de noul Cod Civil al României. Liberalitățile formează un concept de bază în dreptul civil din Uniunea Europeană, răspunzând diverselor cazuri care decurg din interacțiunea persoanelor, și care ajung... citește mai departe

27 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Strategia în organizațiile publice

INTRODUCERE Motivul pentru care am ales să abordez această lucrare este importanța pe care o are strategia în supraviețuirea și succesul organizației. Strategia reprezintă știința și arta de a stabili obiectivele generale ale organizației pe termen mediu și lung și de a formula opțiunile de acționare pentru... citește mai departe

61 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Agricultura, zonele rurale și dezvoltarea durabilă în România

INTRODUCERE Zona rurală este legătura noastră cu pământul. Uneori evocă imaginea simplității și a păcii, iar alteori imaginea izolării, a unei lumi învechite. Zona rurală este atât spațiu imaginativ hrănit de semnificații culturale, cât și ca obiect material al vieții (Cloke, 2006), având întotdeauna traiul... citește mai departe

61 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Impactul mecanismelor de guvernanță corporativă asupra performanțelor financiare ale instituțiilor financiare și de credit din Europa

Rezumat Scopul acestei lucrări este de a explora și compara impactul mecanismelor de guvernanță corporativă asupra performanțelor financiare ale instituțiilor financiare și de credit din Europa. Datele au fost colectate din baza de date Eikon Thomson Reuters pentru perioada 2018-2021. Ca metodologie de lucru s-au... citește mai departe

40 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Mandatul european de arestare

INTRODUCERE Lucrarea de licență „Mandatul european de arestare” reprezintă o expunere mai amplă a tematicii și are ca scop fundamental relatarea aplicării procedurii din materia de cooperare judiciară în materie penală, atât în practică, cât și în teorie. Mandatul european de arestare îmbunătățește cooperarea... citește mai departe

81 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Determinarea proprietăților mecanice ale structurilor compozite armate din fibre, solicitate la încovierea ciclică în 3 puncte

Capitolul 1.Generalități privind materialele compozite și proprietățile acestora 1.1 Introducere În ultimii ani a devenit tot mai evidentă tendința de înlocuire a materialelor tradiționale (oțel, lemn, sticlă, materiale nemetalice, etc.) cu așa-numitele materiale compozite. Importanța și dezvoltarea materialelor... citește mai departe

63 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiul importanței parametrilor hematologici, biochimici și moleculari în diagnosticul și monitorizarea Trombocitemiei Esențiale

INTRODUCERE Trombocitemia esențială (TE) reprezintă una dintre neoplasmele mieloproliferative cronice (NMP) caracterizată prin producția excesivă de trombocite la nivelul măduvei osoase. Această afecțiune rară și complexă este însoțită de o serie de manifestări clinice și complicații potențial grave, care afectează... citește mai departe

120 pagini 15 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Efectul rețelelor sociale asupra interacțiunii dintre indivizi

1.Rezumat Cercetarea de față își dorește să răspundă la o întrebare ce preocupă toate categoriile de vârstă, în special pe cei tineri, și anume: Cât de mult afectează rețelele de socializare interacțiunea dintre indivizi. Este contul pe o rețea de socializare un „must- have” al generației noastre? Mai... citește mai departe

29 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Îngrijirea pacientului cu tuberculoză

CAPITOLUL I NOȚIUNI DE ANATOMIE ȘI FIZIOPATOLOGIE Anatomia aparatului respirator fig.1 Aparatul respirator este format din totalitatea organelor ce servesc la desfășurarea respirației pulmonare, eliminarea dioxidului de carbon din sânge, respectiv utilizarea oxigenului din aerul respirat. Aparatul respirator... citește mai departe

50 pagini 11 puncte Extras Preview